Проектування пожежної сигналізації

Пожежна сигналізація

Що таке проєкт пожежної сигналізації

Проєкт пожежної сигналізації – це комплексний план, що описує систему виявлення та оповіщення про пожежу для конкретного об’єкта. Він містить схематичне зображення розташування обладнання, як-от датчики диму, тепла, полум’я, а також засоби оповіщення та управління системою. Проєкт має відповідати чинним нормативам і стандартам пожежної безпеки, враховувати специфіку будівлі або споруди, а також потенційні ризики.

Для яких об’єктів треба розробляти проєкт пожежної сигналізації (ПС)

Розроблення проєкту пожежної сигналізації є обов’язковим для широкого спектра об’єктів, включно з:

 • Житлові будівлі: особливо багатоповерхові та гуртожитки, де ризик поширення вогню високий.
 • Освітні установи: школи, університети, дитячі садки, де перебуває велика кількість людей.
 • Торгові та розважальні центри: через велику прохідність людей і наявність різних торгових точок.
 • Промислові підприємства: особливо ті, які працюють із легкозаймистими матеріалами або проводять технологічні процеси, пов’язані з високою температурою.
 • Офісні будівлі: особливо висотні, де евакуація людей може бути ускладнена.
 • Складські комплекси: де зберігається велика кількість товарів, зокрема потенційно небезпечних.
 • Медичні установи: лікарні, поліклініки, лабораторії.
 • Об’єкти культури і спорту: театри, музеї, спортивні комплекси.

Для кожного з цих об’єктів проєкт пожежної сигналізації розробляється з урахуванням специфічних умов і потреб. Він повинен забезпечувати ефективне виявлення пожежі та оперативне оповіщення всіх людей, які перебувають у будівлі, а також давати змогу своєчасно координувати дії пожежних служб у разі потреби.

Що містить проєкт пожежної сигналізації

Проєкт пожежної сигналізації – це документ, який являє собою детальний опис системи виявлення та оповіщення про пожежу на певному об’єкті. Основні складові такого проєкту включають:

 1. Технічне завдання: Визначення цілей і завдань системи, ґрунтуючись на характеристиках об’єкта, його функціональному призначенні та потенційних ризиках.
 2. Схеми розташування обладнання: Докладні плани поверхів будівлі з точною вказівкою місць установки датчиків диму, тепла, полум’я, ручних пожежних сповіщувачів, а також блоків управління і засобів оповіщення.
 3. Специфікація обладнання: Перелік і характеристики всього обладнання, що використовується в системі, включно зі сповіщувачами, пультами керування, сигнальними пристроями, кабельною продукцією та іншими компонентами.
 4. Системи оповіщення та управління евакуацією: Детальний опис механізмів оповіщення людей про пожежу та організації евакуаційних маршрутів.
 5. Розрахунок зон виявлення: Аналіз і визначення зон покриття датчиками з урахуванням особливостей приміщень і можливих джерел загоряння.
 6. План монтажу та підключення: Інструкції зі встановлення обладнання, включно з кабельними трасами та методами підключення.
 7. Нормативні та правові основи: Посилання на чинні нормативні документи, що регламентують вимоги до систем пожежної сигналізації.
 8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки: Рекомендації щодо запобігання пожежам, включно з організаційними та технічними заходами.
 9. План обслуговування і технічного обстеження: Графік регулярної перевірки та обслуговування системи для забезпечення її надійної роботи.

Проєкт пожежної сигналізації повинен бути розроблений кваліфікованими фахівцями та узгоджений з відповідними контролюючими органами, щоб гарантувати його відповідність усім вимогам пожежної безпеки.

Правила і нормативи в проєктуванні пожежної сигналізації

Правила проєктування пожежної сигналізації

Під час розроблення проєкту пожежної сигналізації важливо дотримуватися комплексного підходу. Це означає, що в проєкті мають враховуватися всі аспекти пожежної безпеки об’єкта. Ключовим моментом є врахування специфіки приміщень, їхнього функціонального призначення, матеріалів, з яких вони виконані, а також оцінка потенційних ризиків загоряння.

Найважливішим критерієм у проектуванні є відповідність проєкту чинним нормативним документам і вимогам пожежної безпеки. Це гарантує не тільки ефективність системи в разі виникнення пожежі, а й її правовий захист. Кожен проєкт має бути індивідуально адаптований під конкретну будівлю або споруду, враховуючи її архітектурні та функціональні особливості. Такий підхід дає змогу максимально врахувати всі можливі чинники, які можуть вплинути на пожежну безпеку.

Вибір обладнання для системи пожежної сигналізації має ґрунтуватися на його технічних характеристиках і ефективності. Це охоплює датчики диму, тепла, полум’я, ручні пожежні сповіщувачі, а також системи управління та оповіщення. Проєкт має також включати плани евакуації та забезпечувати вільний доступ до засобів пожежогасіння, що є важливою частиною забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

Нормативні акти для розроблення та погодження проєкту

В Україні розроблення та узгодження проєктів пожежної сигналізації регламентуються такими нормативними актами:

 1. ДБН В.1.1-7-2016 “Системи протипожежного захисту. Норми та вимоги пожежної безпеки”: Цей документ містить загальні вимоги до систем пожежної безпеки, зокрема до пожежної сигналізації.
 2. НПАОП 0.00-1.28-10 “Правила пожежної безпеки в Україні”: Встановлює загальні правила пожежної безпеки, включно з вимогами до встановлення та експлуатації систем пожежної сигналізації.
 3. ДСТУ ISO 7240-1:2011 “Системи пожежної сигналізації та пожежогасіння. Частина 1: Планування, проектування, монтаж, експлуатація та обслуговування”: Стандарт, що регламентує процес створення системи пожежної сигналізації на всіх етапах її життєвого циклу.
 4. ДСТУ EN 54 “Системи пожежної сигналізації”: Серія стандартів, що визначають вимоги до компонентів системи пожежної сигналізації, включно з датчиками, панелями керування та засобами оповіщення.

Дотримання цих нормативних актів є обов’язковим для забезпечення відповідності проєкту вимогам пожежної безпеки та його успішного узгодження з контролюючими органами.

Етапи розроблення проєкту пожежної сигналізації

Що містить у собі проєкт пожежної сигналізації

Проєкт пожежної сигналізації являє собою комплексний документ, який містить усі необхідні елементи для забезпечення пожежної безпеки об’єкта. До нього входять технічне завдання, схеми розташування обладнання, специфікація всіх компонентів системи, плани евакуації, а також заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Він також містить розрахунки зон виявлення пожежі, інструкції з монтажу та підключення обладнання, а також план обслуговування і технічного обстеження системи.

Етапи роботи над проєктом

Розробка проєкту пожежної сигналізації містить у собі кілька ключових етапів:

 1. Підготовка технічного завдання: Визначення цілей, завдань і вимог до системи сигналізації на основі особливостей об’єкта.
 2. Розробка концепції системи: Вибір типу сигналізації та визначення основних компонентів системи.
 3. Створення проєктної документації: Розробка схем і планів розташування обладнання, розрахунок зон виявлення і планів евакуації.
 4. Технічний розрахунок і вибір обладнання: Визначення необхідного обладнання та його характеристик відповідно до вимог проєкту.
 5. Узгодження проєкту із замовником: Подання проєкту замовнику для затвердження та внесення можливих коригувань.

Оформлення та узгодження документів проєкту

Після розроблення проєкту слідує його оформлення та узгодження. Цей процес охоплює підготовку всіх необхідних документів та їх подання до відповідних органів для отримання дозволів і затверджень.

Де необхідно погоджувати проєкт пожежної сигналізації: детальний список організацій

 1. Місцеві органи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС): Основний орган, відповідальний за перевірку і затвердження проєктів у сфері пожежної безпеки.
 2. Органи архітектурно-будівельного контролю: Для узгодження змін у конструкції будівлі, якщо такі передбачені проектом.
 3. Санітарно-епідеміологічна служба: У разі, якщо проєкт передбачає роботи, що впливають на санітарні та гігієнічні умови об’єкта.
 4. Енергопостачальні організації: Якщо проєкт містить роботи, пов’язані зі зміною електропостачання об’єкта.
 5. Інші спеціалізовані організації: Залежно від специфіки об’єкта і характеру робіт можуть знадобитися додаткові узгодження з іншими організаціями та службами.

Кожен етап узгодження є важливою частиною процесу розроблення проєкту, оскільки забезпечує його відповідність усім вимогам і нормам пожежної безпеки.

Принцип роботи пожежної сигналізації

На що реагує пожежна сигналізація?

Пожежна сигналізація призначена для раннього виявлення ознак пожежі та оповіщення про неї. Вона реагує на різні чинники, такі як:

 • Дим: Найпоширеніша ознака загоряння. Датчики диму реагують на його наявність у повітрі.
 • Підвищення температури: Датчики тепла спрацьовують при досягненні певного порогу температури або при швидкому її підвищенні.
 • Наявність полум’я: Спеціалізовані датчики можуть виявляти полум’я за характерним випромінюванням.
 • Чадний газ: Деякі системи оснащені датчиками, здатними виявляти підвищений вміст чадного газу в повітрі.

Адресна та аналогова пожежна сигналізація

У системах пожежної сигналізації застосовують два основні типи обладнання: адресні та аналогові системи.

 1. Адресна пожежна сигналізація: Це сучасні системи, в яких кожному датчику присвоюється унікальна адреса. Це дає змогу точно визначити місце розташування спрацьовування в разі виникнення пожежі. Адресні системи забезпечують вищу точність виявлення і зручність в управлінні, оскільки інформація про спрацьовування відображається на пульті управління із зазначенням конкретного місця.
 2. Аналогова пожежна сигналізація: У цих системах датчики підключаються до загальної сигнальної лінії без індивідуальної адресації. У разі спрацьовування датчика система сповіщає про пожежу, але не вказує точне місце її виникнення. Аналогові системи прості в установці та експлуатації, проте вони менш функціональні порівняно з адресними системами і підходять для малих або менш складних об’єктів.

Вибір між адресною та аналоговою системою залежить від безлічі чинників, включно з розміром і складністю об’єкта, а також вимогами до системи пожежної безпеки.

Монтаж пожежної сигналізації

Особливості монтажу та вогнестійкість кабельної лінії

Монтаж пожежної сигналізації – це відповідальний процес, який вимагає суворого дотримання технічних і безпечних норм. Особливу увагу під час монтажу приділяють таким аспектам:

 1. Розташування датчиків і сповіщувачів: Датчики мають встановлюватися відповідно до проєкту, забезпечуючи повне покриття всіх необхідних зон. Важливо враховувати висоту стель, наявність перешкод і особливості повітряних потоків. Оповіщувачі мають бути розміщені таким чином, щоб звуковий і світловий сигнал добре сприймалися в будь-якій точці об’єкта.
 2. Підключення та налаштування системи: Усі компоненти системи мають бути правильно підключені та налаштовані. Це включає перевірку коректності сигналів від датчиків, роботу системи оповіщення та пультів управління.
 3. Вогнестійкість кабельної лінії: Використання вогнестійких кабелів і проводів у системі пожежної сигналізації є критично важливим. Вогнестійкі кабелі здатні витримувати високі температури протягом певного часу без втрати функціональності, що забезпечує працездатність системи в умовах пожежі. Це особливо важливо для забезпечення функціонування системи оповіщення та управління евакуацією.
 4. Компонування та маркування кабельних трас: Кабельні траси мають бути правильно сплановані та марковані. Це спрощує обслуговування системи та дає змогу швидко знаходити й усувати несправності.
 5. Дотримання норм безпеки: Під час монтажу важливо дотримуватися всіх норм і правил безпеки, щоб мінімізувати ризики для монтажників та інших осіб, які перебувають на об’єкті.

Монтаж пожежної сигналізації мають виконувати кваліфіковані фахівці, які знайомі з нормативними вимогами і мають досвід роботи з подібними системами. Після завершення монтажу необхідно провести тестування всієї системи на предмет її правильної роботи та відповідності вимогам пожежної безпеки.

Що впливає на вартість

Вартість проєктування автоматичної пожежної сигналізації та обладнання для гасіння пожежі залежить від безлічі факторів. До основних із них можна віднести:

 1. Складність і масштаб проєкту: Великі або складні об’єкти, як-от промислові підприємства, торгові центри або багатоповерхові будівлі, потребують детальнішого й ретельнішого планування, що збільшує вартість проєктування.
 2. Тип і кількість використовуваного обладнання: Високотехнологічне обладнання, як-от адресні системи пожежної сигналізації або автоматичні системи пожежогасіння, обходяться дорожче, ніж простіші аналогові системи.
 3. Специфічні вимоги до пожежної безпеки: Особливі вимоги, наприклад, для об’єктів із підвищеним ризиком загоряння або для споруд історичного значення, можуть вимагати застосування спеціальних рішень, що також збільшить вартість.
 4. Комплексність системи: Інтеграція системи пожежної сигналізації з іншими системами безпеки, такими як відеоспостереження або контроль доступу, може призвести до збільшення вартості проєкту.
 5. Нормативні та законодавчі вимоги: Дотримання всіх чинних норм і законодавчих вимог може вимагати додаткових витрат, особливо в разі змін у законодавстві або стандартах безпеки.
 6. Вартість монтажу та налагодження: Роботи зі встановлення та налагодження системи також впливають на загальну вартість проєкту. Важливо враховувати як вартість самих робіт, так і складність монтажу залежно від конкретного об’єкта.
 7. Регіон виконання робіт: У різних регіонах вартість праці та матеріалів може істотно відрізнятися, що також вплине на загальну вартість проєктування і встановлення систем.

З огляду на всі ці фактори, можна зрозуміти, чому вартість проєктування і встановлення систем пожежної сигналізації та гасіння пожежі може значно варіюватися залежно від конкретних умов і вимог кожного окремого проєкту.

Archi-BUD » ПРОЄКТНІ РОБОТИ » Проектування пожежної сигналізації