Проектування каналізації

Проектування каналізації

Проектування каналізації: основні етапи та завдання

Проєктування каналізаційної системи – це процес розроблення комплексу інженерних і технічних рішень, спрямований на створення ефективної, надійної та екологічної системи збору, транспортування, очищення та утилізації стічних вод.

Основні фактори розрахунку потреби в каналізації

Під час проєктування каналізаційної системи важливо враховувати різні чинники, що впливають на її розмір і складність. До них належать:

 • Населеність і потреби об’єкта: Залежно від чисельності населення і характеру використання будівлі (житлове, комерційне, промислове) визначаються обсяги стічних вод.
 • Кліматичні умови: У регіонах з інтенсивними опадами або затопленнями потрібні додаткові заходи для запобігання засмічень і переповнень.
 • Географічні та геологічні особливості: Рельєф місцевості і тип ґрунту впливають на методи укладання труб і вибір обладнання.

Методи розрахунку потреби в каналізації

У процесі визначення розміру і потужності каналізаційної системи застосовуються різні методи розрахунку. Одним із ключових є гідравлічні розрахунки, які допомагають установити обсяги стічних вод, їхню швидкість руху трубами, а також необхідну ширину і ухил трубопроводів. Крім цього, важливу роль відіграють розрахунки, засновані на державних і місцевих будівельних нормах і стандартах. Ці нормативи визначають основні параметри, яким має відповідати каналізаційна система, включно з її безпекою, ефективністю та екологічною сумісністю.

Наслідки помилок під час проектування каналізації

Помилки в проєктуванні можуть призвести до серйозних наслідків:

 • Витрати на ремонт і модернізацію: Недостатньо потужна або неправильно спроектована система потребуватиме дорогого перепроектування.
 • Екологічні проблеми: Неправильна експлуатація або аварії можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
 • Порушення функціонування системи: засмічення, переповнення і відмови в роботі можуть серйозно порушити комфорт і безпеку проживання або роботи в будівлі.

Таким чином, кожен етап проєктування каналізаційної системи відіграє критично важливу роль у забезпеченні її ефективності та надійності.

Вимоги до проєктування

Функціональні вимоги до каналізаційних труб визначають їхню здатність ефективно і надійно виконувати свої завдання. До основних вимог належать:

 • Міцність і довговічність: Труби мають бути стійкими до механічних пошкоджень, корозії, впливу стічних вод і атмосферних явищ.
 • Гідравлічна ефективність: Трубопроводи повинні забезпечувати безперебійне відведення стічних вод за мінімальних втрат тиску.
 • Екологічна безпека: Матеріали труб не повинні виділяти шкідливих речовин у навколишнє середовище і мають бути придатними для тривалого контакту зі стічними водами.

Правила і нормативи для облаштування комунікацій

Під час проектування та будівництва каналізаційних систем в Україні необхідно дотримуватися низки нормативних документів:

 • Будівельні норми і правила України (СНиП): Ці документи встановлюють загальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації каналізаційних систем.
 • Місцеві будівельні норми і стандарти: У різних регіонах можуть діяти додаткові вимоги, пов’язані з місцевими кліматичними і геологічними умовами.
 • Екологічні нормативи: Спеціальні вимоги, спрямовані на мінімізацію впливу каналізаційних систем на навколишнє середовище.

Проектування внутрішньої та зовнішньої каналізації

Проєктування каналізаційних систем включає в себе розробку як внутрішніх, так і зовнішніх систем водовідведення. Цей процес вимагає особливої уваги до деталей і суворого дотримання технічних норм і стандартів.

Що включає проєкт системи водовідведення?

У рамках проєкту системи водовідведення здійснюється розробка комплексу документації, який охоплює кілька важливих аспектів. Ключовим елементом є план розташування трубопроводів і сантехнічного обладнання. Також проєкт передбачає проведення розрахунків для визначення пропускної спроможності та діаметра труб, що гарантує їх відповідність потребам об’єкта. Важливою частиною проєкту є підбір і специфікація матеріалів та обладнання, що застосовуються в системі. Крім того, проєкт містить розробку схем підключення до централізованих каналізаційних систем або, у разі автономних систем, детальні плани їхньої організації та функціонування.
Процес проектування можна розділити на кілька ключових етапів:

 1. Попереднє планування: Вивчення вимог, визначення загальної концепції та стратегії.
 2. Розробка технічного завдання: Уточнення деталей, вимог до матеріалів і обладнання.
 3. Розробка проєктної документації створення детальних креслень і схем.
 4. Узгодження та затвердження проєкту: Отримання всіх необхідних дозволів.

Важливо, щоб кожен проєкт каналізації містив у собі технічні розрахунки та обґрунтування, схеми розташування труб і обладнання, перелік необхідних матеріалів і обладнання, а також інструкції з монтажу та експлуатації.

Під час вибору матеріалів слід враховувати їхню міцність і стійкість до корозії, відповідність екологічним стандартам, сумісність із типами стічних вод, а також їхню довговічність і надійність.

Створення проєкту і кошторису для складання внутрішньої каналізації починається з підготовки технічного завдання, розрахунку необхідних матеріалів і робіт, і завершується складанням детального кошторису витрат.

У проєктуванні зовнішньої системи особлива увага приділяється схемі водовідведення та дренажу, влаштуванню колодязів і насосних станцій, а також заходам із запобігання затопленню і переповненню.

Проєкти для промислових об’єктів характеризуються високими навантаженнями на каналізаційну систему, специфічними вимогами до обробки та утилізації стічних вод, а також необхідністю інтеграції з іншими інженерними системами.

Вибір і розміри трубопроводів

Під час вибору труб для каналізації необхідно враховувати такі чинники:

 • Пропускна спроможність: Труби повинні забезпечувати безперебійне відведення стічних вод, з огляду на їхній об’єм і швидкість потоку.
 • Матеріал: Важливо вибирати матеріали, стійкі до корозії, механічних пошкоджень і впливу стічних вод (наприклад, ПВХ, поліпропілен).
 • Діаметр і товщина стінок: Визначаються виходячи з розрахункових навантажень і гідравлічних вимог.
 • Стійкість до зовнішніх умов: Важливо враховувати кліматичні умови та ймовірність механічних впливів.

Розмір труби (діаметр)

Призначення труби

Матеріал

Примітки

32 ммВнутрішня каналізація для відведення води з раковинПВХВикористовується в житлових і офісних будівлях
50 ммВнутрішня каналізація для відведення стічних вод із душових і ваннПВХПоширений у житлових будинках
110 ммЗовнішня каналізація для відведення стічних водПоліпропіленЗастосовується для підключення до центральних каналізаційних мереж
160 мм і більшеОсновні каналізаційні магістраліЗалізобетон, азбестоцементВикористовується в промислових і комунальних масштабах

Ця таблиця дає загальне уявлення про розміри труб та їх застосування. Однак слід пам’ятати, що вибір конкретного розміру труби і матеріалу залежить від багатьох чинників, включно зі специфікою об’єкта, нормативними вимогами та місцевими умовами.

Що потрібно для будівництва каналізації

При підключенні до центральних мереж

 • Відповідність стандартам і нормам: Необхідно переконатися, що система відповідає місцевим і національним будівельним нормам.
 • Координація з місцевими комунальними службами: Важливо узгодити плани і підключення з відповідальними організаціями.
 • Забезпечення необхідного ухилу трубопроводів: Для ефективного відведення стічних вод.

Під час облаштування автономних систем

 • Вибір типу системи: Необхідно визначити, чи буде це септик, вигрібна яма або інша система обробки стічних вод.
 • Врахування екологічних норм: Система повинна мінімізувати вплив на навколишнє середовище.
 • Підготовка місця для встановлення: Забезпечення доступності для обслуговування та відповідності технічним вимогам.

Правильний вибір і розміри трубопроводів відіграють ключову роль у створенні ефективної, надійної та довговічної каналізаційної системи, здатної задовольнити потреби об’єкта і відповідати екологічним стандартам.

Archi-BUD » ПРОЄКТНІ РОБОТИ » Проектування каналізації